Hledání dodavatele na stavbu pardubické psychiatrie pokračuje. Kraj otevírá soutěž více dodavatelům…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila zahájení nového výběrového řízení na stavitele psychiatrického pavilonu v Pardubické nemocnici. Kraj v loňském roce nechal původní výběrové řízení zrušit vzhledem k výraznému překročení původní předpokládané ceny a podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi uchazeči, zrušil výběrové řízení. S koncem roku zrušení výběrového řízení posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a proto kraj může nyní zahájit za upravených podmínek novou soutěž.

„Od samého počátku, kdy jsme pojali podezření týkající se možné dohody dodavatelů v rámci soutěže, jsme viděli při znovuobnovení celého výběrového řízení jedinou možnost, a tou je kompletní převzetí procesu pod Pardubický kraj jako zakladatele a jediného akcionáře Nemocnice Pardubického kraje a.s. Získáváme tak jednoznačnou kontrolu nad celým postupem výběru zhotovitele celé stavby, ale zároveň plnou odpovědnost za tento proces. Vyhlášením výběrového řízení dáváme jednoznačně najevo, že děláme vše proto, aby nebylo ohroženo čerpání evropské dotace na tuto velmi důležitou stavbu. Pro nás je také důležité, že náš postup zrušení prvního výběrového řízení potvrdil koncem roku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který souhlasil s naší argumentací,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zrekapituloval také základní změny v rámci nastavení výběrového řízení. „Naším cílem je tuto soutěž otevřít co největšímu množství potenciálních uchazečů, kteří z mého pohledu nebyli v rámci předchozího procesu připuštěni kvůli poměrně tvrdým kritériím. Nyní jsme snížili nároky na předchozí reference v oblasti zdravotnictví, protože stavba psychiatrie není z hlediska náročnosti centrálním příjmem. Věřím, že se nám tímto krokem podaří zvýšit konkurenci mezi potenciálními dodavateli. Dále budeme soutěžit mimo ceny také délku realizace celé stavby. Po zkušenostech v oblasti dopravy budeme toto kritérium nasazovat také v rámci dalších staveb,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Na výstavbu pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici získal kraj dotace z rozpočtu Evropské unie. „Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 280 milionů korun včetně daně. V rámci 54. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu jsme získali částku 220 milionů korun, což je významný úspěch v rámci celé republiky, kdy jsme se zařadili mezi osm úspěšných žadatelů. Cílem této výzvy obecně je zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče a tím zvýšit úspěšnost začlenění duševně nemocných zpět do společnosti. Psychiatrická péče byla v minulosti spíše tabu, ale je nutné o ní hovořit nahlas a pracovat na tom, aby byla co nejlepší,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr, který přiblížil také smluvní zajištění mezi krajem a Nemocnicí Pardubického kraje a.s. „Tím, že jsme pod sebe převzali výběrové řízení, vystupujeme v pozici centrálního zadavatele, což znamená, že provedeme celé zadávací řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele stavby. S tímto dodavatelem pak smlouvu o dílo uzavře naše akciová společnost,“ doplnil radní Ladislav Valtr.

„Předmětem investice je především novostavba objektu oddělení psychiatrie a klinické psychologie včetně napojení na areálové rozvody, úpravy komunikací, přeložky inženýrských sítí, demolice části zpevněných ploch a oprava oplocení v západní části areálu nemocnice,“ sdělil 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram