Hlavní nádraží Pardubice také dostane 5 nástupiště a prodloužený podchod…

Pardubice – Přesně za rok začne přestavba železničního uzlu Pardubice, která potrvá přibližně 2,5 roku. Projekt zahrnuje rekonstrukci podstatné části kolejiště, stavbu nového ostrovního 5. nástupiště a s tím související prodloužení příjezdového a odjezdového podchodu. Kompletní modernizací projdou také všechna stávající nástupiště.

Budou mít výšku nástupištních hran 550 mm nad temenem kolejnice, tedy v úrovni podlahy železničního vozu, což značně usnadní nastupování a vystupování z vlaku. Vybaví se novým informačním a orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé. Přístup na všechna nástupiště bude zajištěn i pomocí eskalátorů. O bezbariérový přístup se postarají výtahy v odjezdovém podchodu. Součástí projektu je také propojení přednádražního prostoru a jižní části města Pardubic, které zajistí nová bezbariérová lávka pro pěší.

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PARDUBICE ZAČNE V ROCE 2020
« 1 z 8 »

Modernizace se dotkne také železniční infrastruktury, především železničního svršku a spodku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a také silnoproudé technologie včetně dispečerské řídící techniky. Stavbaři se rovněž zaměří na mosty a propustky, inženýrské sítě či energetická zařízení. Dnešní traťová rychlost je v hlavních průjezdných staničních kolejích 100 kilometrů za hodinu a ve směru na Rosice nad Labem pouze 40 kilometrů za hodinu. Po dokončení modernizace dojde ke zlepšení traťových parametrů pardubického uzlu tak, že vlaky budou schopny projíždět stanici rychlostí až 160 kilometrů za hodinu.

Rekonstrukce nádražních budov je rozdělena na dvě části. Budovu hotelu bychom měli začít opravovat v roce 2020. Objekt dostane novou fasádu, okna, inženýrské sítě a střechu. Budova je památkově chráněná. Její další využití plánujeme pro vlastní potřeby. Výpravní budovu máme zahrnutou do investiční činnosti po roce 2020. Rekonstrukci obou budov ještě musí schválit Centrální komise MD.

Zdroj a foto: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sledujte nás a sdílejte:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram