Hejtman Netolický: Nejsme spokojeni se zimní údržbou páteřních komunikací. Požadujeme zřízení horké linky pro naše občany…

Pardubice – Letošní zima, ačkoliv má chladnější průběh včetně vyššího spadu sněhu, není z historického pohledu výjimečná. Bohužel však dochází k velkým komplikacím na silnicích první třídy, které druhou zimu udržují soukromé společnosti namísto Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Hejtman Martin Netolický proto již v průběhu sobotního večera kontaktoval Ředitelství silnic a dálnic a soukromé společnosti, které údržbu zajišťují. Požaduje nejen zřízení horké linky pro podávání podnětů přímo občany, ale také aktivnější přístup k údržbě silnic.

„V sobotu večer, jsem se osobně přesvědčil o situaci na silnicích první třídy, když jsem se vracel z lyžařských závodů Skiinterkriterium v Říčkách. Zatímco silnice I/11 byla relativně dobře sjízdná, tak I/14 v úseku České Libchavy – Česká Třebová a dále byla sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Viděl jsem sypače, který bohužel neprováděl posyp, ale pousne shrnoval sníh. Snažil jsem se dohledat na dispečink dodavatelů a našel jsem pouze číslo na ŘSD, což je však jen centrální linka bez vazby na náš kraj. Úspěšný jsem byl až na dispečinku naší Správy a údržby silnic, která má bez problémů zveřejněna nejen čísla na pracoviště dispečera, ale i na jednotlivá cestmistrovství. Bohužel jsem se dozvěděl, že nesmí předávat kontakty na ŘSD a soukromníky, kteří údržbu v našem kraji zajišťují. Běžný občan tak v tuto chvíli nemá možnost podávat podněty na údržbu silnic nižších tříd a logicky kontaktuje naše silničáře, kteří však za problémy na silnicích prvních tříd nenesou zodpovědnost,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který potvrdil, že se na něj se svými podněty obrací občané přímo, a to prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí. „Je to důkaz toho, že lidé nemají možnost se dovolat na jim blízké pracoviště či zaměstnance údržby. Volí tak proto kontaktování členů samosprávy. Ještě v sobotu jsem proto komunikoval přímo se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a soukromých společností a požádal jsem je, aby byla zřízena jedna centrální horká linka, na kterou se budou moci občané obracet se svými podněty a ohláškami problémů na silnicích. Není možné, aby lidé neměli možnost napřímo nahlásit komplikace na cestách a vše padalo na vrub našich silničářů, kteří svoji práci na silnicích nižších tříd odvádějí velmi profesionálně a dokazují, že jejich letité zkušenosti a kvalitní techniku není možné jen tak nahradit,“ řekl hejtman Netolický, který také upozornil na fakt, že řada řidičů nesjízdné úseky objíždí po komunikacích nižších tříd, které však nejsou na nákladní kamionovou dopravu stavěné a může dojít k ucpání těchto silnic.

Reklama

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama