Galerie by se mohla přesunout do automatických mlýnů. Zastupitelé dali záměru zelenou…

Pardubice/Svitavy – Významná kulturní a technická památka v krajském městě, Winternitzovy automatické mlýny, navržená architektem Josefem Gočárem v roce 1909, byla tématem úterního jednání krajského zastupitelstva ve Svitavách.  Majitel areálu Lukáš Smetana představil na jednání možnosti, při kterých by se mohly potkat zájmy krajské kulturní instituce, města i vlastníka areálu. Krajští zastupitelé následně po více než hodinové rozpravě jednomyslně schválili věcný záměr využití mlýnů pro nové umístění Východočeské galerie a zároveň uložili krajským radním sestavit pracovní skupinu, které bude s vlastníkem nadále v této věci jednat.

„Vidím nyní šanci udělat v našich kulturních institucích, aktuálně s podporou evropských fondů, v příštích letech několik opravdu vizionářských kroků. Abychom se dokázali na naše příležitosti podívat nově, pozval jsem ke konzultaci trojici českých špičkových architektů, kteří zmíněnou vizi navrhli. Zpracovali generel prezentace Zámku Pardubice, který následně projednala a schválila Rada Pardubického kraje. Jedním z jeho závěrů je právě vymístění Východočeské galerie z areálu zámku a uvolněné prostory pak využít pro muzeum a chybějící zámecké návštěvnické centrum. Galerie potřebuje pro svůj rozvoj úplně jiné prostory a ideálním místem, které se k tomu nabízí, je jednoznačně hlavní budova Gočárových automatických mlýnů v Pardubicích,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Reklama
Reklama

„Chceme tímto projektem řešit dnešní brownfield v centru města Pardubic. Od samého počátku budeme zastupitele informovat o každém kroku, který bude učiněn. Všechny zastupitelské kluby získají možnost prostřednictvím svého zástupce v pracovní skupině vidět všechny předkládané materiály. Dnešním výsledkem je, že souhlasíme se směrem, který spočívá v přesunu součástí Východočeské galerie do areálů mlýnů za předpokladu, že jednání se stávajícím vlastníkem budou úspěšná,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Máme možnost získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně z ITI. Je to příležitost, která se již nemusí opakovat, protože se bavíme o nákladech, které přesahují 100 milionů korun. Jsem přesvědčený, že pokud nebudeme jednat s vlastníkem areálu a tuto příležitost promarníme, tak v centru krajského města může být na místě architektonického skvostu brownfield,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V rámci debaty zastupitelů vystoupil také senátor a v letech 2008 – 2012 také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který se v rámci své senátorské činnosti angažuje také v oblasti kultury a památkové péče. „Nechat si utéct jedinečnou možnost pozvednout architektonický skvost v podobě automatickým mlýnů by byl hřích. Evropské peníze se momentálně válejí na chodníku a nezvednout je by byla velká chyba. Pro kulturu Pardubic, Pardubického kraje a celé republiky musíme udělat maximum možného,“ řekl Radko Martínek.

Na základě konzultací vedení kraje s městem Pardubice bude v rámci evropského programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci možné na rekonstrukci a z části i na nákup využít dotaci v případné výši přibližně 100 milionů korun. Pardubický kraj už před časem oslovil vlastníka areálu architekta Lukáše Smetanu, zda lze jednat o umístění Východočeské galerie v Pardubicích do hlavní budovy mlýnů. Jednoznačně oproti nabídnutému dlouholetému nájmu preferoval odkup budovy.

Majetková komise Rady Pardubického kraje uložila po geometrickém oddělení konkrétních částí areálu, které budou předmětem převodu a vyznačení služebností, zadat vlastní znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé.

Nové sídlo by znamenalo radikální změnu v koncepčním rozvoji Východočeské galerie. Technická památka, upravená pro její potřeby by splňovala veškeré požadavky péče o sbírkové předměty a garantovala možnost realizace velkých mezinárodních výstavních projektů. Velkorysé výstavní prostory dovolí prezentovat moderním způsobem sbírky Pardubického kraje v podstatně větším rozsahu a zároveň nabídnout nezbytný komfort návštěvníkům. Galerie se odliší od tradičně koncipovaného muzejního programu a nabídne znalcům a zájemcům o výtvarné umění nové podněty a zážitky. Díky tomu je předpoklad výrazně vyšší návštěvnosti a růstu prestižního postavení této instituce.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Reklama
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram