Dny otevřených dveří na Univerzitě Pardubice pokračují…

Pardubice – Stovky budoucích vysokoškoláků už využily možnost podívat se osobně na 3 ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Dny otevřených dveří pokračují v dalších dnech na Fakultě chemicko-technologické, Fakultě filozofické a Dopravní Fakultě Jana Pernera. I tady mají studenti možnost seznámit se s obory, studijními programy a specializacemi, získat informace o přijímacích zkouškách a prohlédnout si univerzitní kampus, menzu, vysokoškolské koleje, univerzitní knihovnu nebo speciální laboratoře.

Učebnami Fakulty ekonomicko-správní prošla podle odhadů během jediného dne více než stovka lidí. Fakulta letos nabízí zcela nové obory, například pro zájemce o počítačovou grafiku. „Otevíráme studijní program Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia v praxi, který by mohl oslovit studenty se zájmem o počítačovou grafiku, digitální fotografii a videa například v oblasti reklamy. Ti, kteří nechtějí tolik čas trávit v lavicích a chtějí znalosti získávat praktickou cestou, se mohli seznámit se studijním programem Hospodářská politika a veřejná správa se zaměřením na obchodní inspekci,“ uvedla děkanka Fakulty ekonomicko-správní doc. Romana Provazníková.

Reklama

Na Fakultě zdravotnických studií se lidé zajímali tradičně o obory Porodní asistentka, Radiologický asistent nebo Zdravotnický záchranář, který vychovává zkušené specialisty pro výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby nebo pro urgentní příjmy a anesteziologicko – resuscitační oddělení nemocnic. Desítky uchazečů navštívily také Fakultu restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. „Studenti k nám letos cestovali až z Plzně nebo z Košic,“ řekl PhDr. Tomáš Kupka, proděkan pro studium a pedagogickou činnost Fakulty restaurování a dodává: „To potvrzuje, že zájem o studium u nás není dlouhodobě pouze lokální či regionální. Přibližně polovina návštěvníků byla z gymnázií, a jak se již mnoho let ukazuje, toto všeobecné středoškolské vzdělání nemusí být při studiu restaurování žádný hendikep.“ Při prezentacích studentských restaurátorských prací byli lidé překvapeni, na jak unikátních objektech studenti pracují. „Práce na zajímavých a mnohdy vzácných uměleckých dílech je asi ta nejlepší průprava pro budoucí praxi absolventů,“ uvedl proděkan Kupka.

Učebny a laboratoře otevřou v příštím týdnu i další fakulty Univerzity Pardubice. Fakulta filozofická přivítá budoucí vysokoškoláky v úterý 29. ledna, Dopravní Fakulta Jana Pernera a Fakulta chemicko-technologická ve středu 30. ledna.

Univerzita Pardubice

 

fakulta:

den otevřených dveří přípravný kurz podání přihlášek

Reklama

k bakalářskému studiu do

Fakulta ekonomicko-správní středa 9. ledna

sobota 16. února

(9:00 nový výukový areál Polabiny – budova EB)

z matematiky 31. března
Fakulta restaurování

v Litomyšli

pátek 11. ledna

(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli)

10. května
Fakulta zdravotnických studií čtvrtek 17. ledna

(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)

z biologie zaměřenou na člověka a matematiky 28. února
Fakulta filozofická úterý 29. ledna

(14:00 nový výukový areál Polabiny – budova EB)

sobota 23. února

(10:00 nový výukový areál Polabiny – budova EB)

z angličtiny a humanitních studií 31. března
Dopravní fakulta Jana Pernera středa 30. ledna

(9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)

z matematiky a fyziky

(pro přijaté uchazeče)

31. května
Fakulta chemicko-technologická středy 30. ledna a 13. února

(10:30 areál fakulty v univerzitním kampusu)

31. března
Fakulta elektrotechniky a informatiky pátek 15. února

(10:00 budova fakulty

na nám. Čs. legií 565)

z matematiky

(pro přijaté uchazeče)

31. března

 

Bližší informace: studijní oddělení jednotlivých fakult – přes telefonní ústřednu 466 036 111
www.evolUPCE.cz  www.upce.cz/panorama.html

Autor: Martina Macková vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •  
Reklama