Díky spolupráci s MASkami mohou krajské školy získat na projektech téměř 380 milionů…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala projekty svých středních škol, které budou moci být v budoucnu realizovány ve spolupráci s místními akčními skupinami na základě takzvaného CLLD, tedy komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o jednu z forem čerpání evropských prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. V tuto chvíli seznam čítá 55 projektů za téměř 380 milionů korun.

„Jedná se o projektové záměry identifikované našimi středními školami ve spolupráci s místními akčními skupinami, které plánují v tomto roce vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ke stávajícím 12 projektovým záměrům jsme přidali dalších 43 projektů ve 12 školách. Celkově je v tuto chvíli připraven zásobník za necelých 380 milionů korun. Finanční spoluúčast na projektech činí pět procent a bude hrazena z vlastních prostředků škol,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že první projekty by mohly být realizovány již na podzim letošního roku. „Jednoznačně největším projektem je modernizace dílen a pořízení moderního vybavení na Středním odborném učilišti opravárenském v Králíkách za přibližně 110 milionů korun. Tento projekt bychom mohli zahájit v horizontu jednoho či dvou let. Mezi další velké projekty patří přestavba haly stavební školy ve Vysokém Mýtě na dílny, učebny a ubytování za přibližně 40 milionů korun. Měly by zde vzniknout například dílny pro zedníky a truhláře, ale také učebny a pokoje pro hosty. V tomto případě se jedná o horizont let 2022 až 23,“ řekl hejtman Netolický.

Reklama

Seznam škol, které připravily projekty pro čerpání evropských fondů:

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
Gymnázium Žamberk
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Odborné učiliště Chroustovice
Střední odborné učiliště opravárenské Králíky
Střední odborné učiliště Svitavy
Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Střední škola automobilní Holice
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama