Dětské centrum Veská má zateplenou budovu a nový výtah…

Pardubice – Důvod k radosti mají v Dětském centru Veská. Hlavní budova prošla rekonstrukcí a k ní byl přistaven výtah, který v budově chyběl. V souvislosti s tím byly také provedeny drobné dispoziční změny na všech podlažích. Slavnostního předání se zúčastnili také zástupci Pardubického kraje, který je zřizovatelem Dětského centra.

„V určité době se řešilo, jaký bude další osud bývalých kojeneckých ústavů. Dnes se nám daří investovat nemalé finanční prostředky nejen do dětského centra Veská, ale také do pracoviště v Holicích, které jsme před časem sloučili. Je to mimo jiné i zásluha paní ředitelky Tauberové, pod jejímž vedením se Veská nadále rozvíjí a vytváří důstojné prostředí nejen pro handicapované děti, ale i matky s dětmi. Našim cílem je i nadále pokračovat v transformačním procesu a zajišťovat jim prostředí co nejvíce se blížící běžné rodině. Proto jsou také vytvářeny rodinné skupinky, což umožňuje lepší přípravu na život po opuštění centra,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Reklama

„Cílem projektu je snížení nákladů na energie za vytápění a ohřev vody a modernizace vzhledu budovy. Hlavní budova byla zateplena. Na fasádě byl aplikován zateplovací systém a byla vyměněna okna. Neméně důležitá je i dostavba výtahu, který při poskytování péče tolik chyběl. Tímto krokem totiž nejenže zvyšujeme bezbariérovost tohoto zařízení, zlepšuje se i vnitřní dispozice pro personál i děti“, řekl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Dětské centrum Veská má zateplenou budovu a nový výtah
« 1 z 3 »

„S projektem realizace úspor energie jsme se zapsali do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí a byli jsme v něm úspěšní, stejně jako v případě škol a dalších školských zařízení. Důležité pro nás je, že se nám daří šetřit náklady na rekonstrukci, které můžeme investovat jinde,“ sdělila radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

„Rekonstrukce a úpravy jsou důležité i pro další rozvoj služeb centra, kdy se i v rámci strategie Pardubického kraje snažíme poskytovat péči různými způsoby, ne jen pobytem, ale i ambulantně a také terénní prací přímo v rodině. Součástí hlavní budovy jsou i prostory, kde poskytujeme služby dětem a jejich rodinám, které mají velmi vážné a závažné zdravotní a zdravotně sociální hendikepy a kdy péče o ně vyžaduje velmi vysokou míru podpory a individuální péče,“ uvedla ředitelka Markéta Tauberová.

Dětské centrum Veská je zařízení pro ohrožené děti a rodiny. Přijímá opuštěné, zanedbané, týrané, ale i zdravotně hendikepované děti od narození až do věku 18 let. Pečuje také o nezletilé těhotné a maminky s nařízenou ústavní výchovou a pomáhá i dospělým maminkám s dětmi v nouzi či krizi a rodinám, které se ocitnou v tíživé a problematické situaci.

Reklama

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama