Děti narozené v Orlickoústecké a Svitavské nemocnici bude hlídat 31 nových monitorů dechu…

KRAJ – Nadace Křižovatka předala darem 11 monitorů dechu na novorozenecké a dětské oddělení Svitavské nemocnice a 20 monitorů dechu do Orlickoústecké nemocnice, které patří pod Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Od začátku roku do 4. října se v porodnici ve Svitavách narodilo 539 dětí, v orlickoústecké dokonce 1 003 dětí. Všechny novorozence hlídaly monitory dechu, které jsou významným pomocníkem při prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome). Některé z nich doprovodily miminka i do postýlek v jejich pokojíčcích, monitory dechu je totiž možné si rovnou z porodnice domů zapůjčit.

Reklama

Předání monitorů dechu „Babysense 1 Pro“ proběhlo 4. října 2018 v dopoledních hodinách ve Svitavské a v odpoledních hodinách v Orlickoústecké nemocnici. Primářka svitavského dětského a novorozeneckého oddělení Ludmila Pospíšilová převzala od ředitelky Nadace Křižovatka Štěpánky Pokorníkové za účasti zástupců firem, které přispěly na nákup, jedenáct monitorů dechu. Jejich hodnota je 22 tisíc korun.

Primářka Ludmila Pospíšilová poděkovala během slavnostního setkání za podporu porodnice: „Pomoc při pořizování těchto pomůcek velice vítáme. Žádný lidský a dětský život nestojí za to, aby se na něm šetřilo. I kdyby se díky monitorům dechu zachránilo za celý rok jedno děťátko, tak to za to stojí. Navíc máme zkušenost, že i maminky jsou daleko klidnější, když je doma jejich miminko pod kontrolou monitoru a nebudí se v noci strachy, jestli dýchá. Takže děkujeme všem, kdo na nákup monitorů přispěli.“ Díky nadaci a sponzorům budou ve Svitavské nemocnici monitory dechu kromě novorozeneckých postýlek osazeny i všechny postýlky v pokojích na dětském oddělení. Těch je celkem čtrnáct, tři monitory zakoupila nemocnice z vlastních zdrojů v loňském roce. Nové přístroje pro svitavskou porodnici byly pořízeny z finančního daru, který Nadaci Křižovatka poskytly společnosti CIMBRIA HMD, TOS Svitavy, Svitap J.H.J., Mosaic Tech a KOWEB.

Když se z postýlky ozve alarm, resuscitace musí začít okamžitě

Za širší účasti zástupců přispívajících firem proběhlo slavnostní předání dalších 20 monitorů dechu v hodnotě 40 tisíc korun na dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice. Zde je převzal primář Luděk Ryba, který všem poděkoval a dodal, že dalším důležitým krokem při prevenci SIDS je poskytnutí první pomoci kojenci, kterou se u nich učí maminky během předporodních kurzů. „Ročně u nás ohlídají monitory asi dva tisíce miminek a je to podstatná pomoc. Postupně jsme přišli na to, že je potřeba maminky i tatínky edukovat v tom, jak poskytnout první pomoc, když monitor dechu skutečně zalarmuje rodiče, že dítě nedýchá. Rozhodují minuty. V minulosti jsme zaznamenali dva případy, kdy miminko přestalo doma dýchat a rodiče nedokázali poskytnout účinnou první pomoc, ta přišla až s příjezdem záchranky. Dítě přežilo, ale s trvalými následky, protože obnova dechu přišla pozdě,“ uvedl primář Ryba. Nové monitory dechu byly do Orlickoústecké nemocnice pořízeny z finančního příspěvku společností IVECO, Brük AM, Schaltag CZ, FPOS, MIDAS International, OG soft, SEFIR, 2 G geolog a pan Milan Mikulecký a budou použity k obměně stávajících přístrojů na dětském oddělení. Jejich doporučená doba použitelnosti je totiž jen dva roky.

Monitory dechu si mohou ve Svitavské i Orlickoústecké nemocnici maminky zapůjčit pro své dítě i domů. Stačí se telefonicky domluvit nebo zastavit přímo na dětském oddělení. Kontakty na dětská oddělení najdou maminky na webových stránkách www.nempk.cz.

NEMPk Svitavy monitor 0810201802
« 1 z 4 »

Reklama

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. Za více než 20 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř sedmi tisíci monitory dechu v celkové hodnotě 30 milionů Kč.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

  •  
  •  
Reklama