Cizinecká policie se opět zaměřila na zaměstnance z „třetích zemí“…

KRAJ – Opakované kontroly poukázaly na nenapravitelnost některých cizinců a zaměstnavatelů 

Neúctu k českým zákonům projevila žena z Ukrajiny, kterou cizinecká policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje před rokem kontrolovala v jednom českotřebovském podniku. Pracovala bez povolení k zaměstnání a po uložení správního vyhoštění se žena neměla pohybovat 2 roky v rámci EU. Vykonatelnost rozhodnutí však oddálila podáním odvolání a než byla zařazena do informačních systémů smluvních států EU, stačila si vyřídit dlouhodobé vízum v Polsku. Od září 2018 pokračovala v práci v témže podniku a to opět bez povolení k zaměstnání. Nyní jí pro neoprávněný pobyt, nelegální zaměstnání a opakované porušování českých právních předpisů bylo uloženo správní vyhoštění na 3 roky. Žena byla eskortována do Zařízení pro zajištění cizinců a následně vyhoštěna zpět na Ukrajinu. Současně pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání probíhá trestní řízení, kdy ženě hrozí trest ve výši až dva roky odnětí svobody.

Kontrola v českotřebovském podniku však nebyla zaměřena jen na tuto cizinku, ale proběhla komplexně, což vyústilo v zajištění dalších pěti Ukrajinců, se kterými bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění pro zaměstnání bez povolení a pro neoprávněný pobyt na území České republiky. I tito cizinci přicestovali na dlouhodobá polská víza a snažili se obcházet zákon tím, že si opatřili listiny o vyslání na pracovní cestu zahraničním zaměstnavatelem. Za toto jednání jim může být uloženo správní vyhoštění až na 5 let. V minulosti na tomto pracovišti bylo zajištěno již 8 cizinců.

Opakovanou kontrolu, s odstupem několika měsíců, provedla cizinecká policie také v podniku na Chrudimsku. Již dříve povedená kontrola v této firmě vedla k zajištění osmi cizinců. Předpoklad opakovaného zaměstnávání nelegálně pracujících cizinců se potvrdili. Cizinecká policie zajistila a z pracoviště eskortovala na svoji služebnu 4 Ukrajince, se kterými zahájila řízení o správním vyhoštění. Ke vstupu do České republiky využili cizinci národní vízum vydané v Polsku a na pracoviště je dodala shodná společnost jako v minulém případě. Cizinci mohou být vyhoštěni až na 5 let. Firma dodávající cizince na pracoviště je registrována v České republice a jejím jednatelem je cizinec s trvalým pobytem na území České republiky. Za jednání, spočívající v neoprávněném zaměstnávání cizinců, hrozí společnosti v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na šest měsíců, propadnutí věci nebo zákaz činnosti.

Zdroj a foto: Policie ČR

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram