Areál Tesly a Pardubická nemocnice musí mít kvalitní dopravní napojení, shoduje se kraj s městem Pardubice…

Choceň – Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním výjezdním zasedání v Chocni schválilo uzavření smlouvy týkající se vzájemné spolupráce mezi krajem a statutárním městem Pardubice ve věci vybudování kvalitní veřejné dopravní infrastruktury v lokalitě tvořené areálem Tesla Kyjevská a bezprostředně sousedícím areálem Pardubické nemocnice. Cílem obou samospráv je zajistit nejen bezproblémové propojení směrem na projekt v rámci bývalého průmyslového areálu, ale také krajského zdravotnického zařízení. V současné době je zde doprava velmi zahuštěná, a to včetně problematiky parkování vně i uvnitř nemocničního areálu.

„Smlouva upravuje parametry spolupráce a závazky obou samospráv v případě vybudování kvalitní veřejné dopravní infrastruktury v oblasti mezi areálem Tesly a naší nemocnice. Smlouva obsahuje závazky města vůči kraji, které vyplývají z případného převodu vlastnického práva k nemovitému majetku. Město se ve smlouvě zavazuje iniciovat zavedení účinného parkovacího systému na území městského obvodu Pardubice IV. a mělo by vyvinout maximální úsilí k podpoře našich projektů na zlepšení dopravní obslužnosti Pardubické včetně výstavby parkovacího domu uvnitř nemocničního areálu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Zároveň jsme schválili dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu areálu Tesly z roku 2012, který spočívá v závazku vybudovat mimoúrovňový sjezd nebo odpovídající dopravní napojení z nadjezdu u nemocnice a vybudování nových parkovacích míst v areálu bývalé Tesly,“ doplnil hejtman Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram