Abonentní koncerty: Češi ve Vídni…

Pardubice – Abonentní koncerty v rámci unikátního projektu Češi ve Vídni představí kromě dvou rakouských skladatelů žijících ve Vídni také českého autora Františka Kramáře. Zazní jeho nejpopulárnější skladba – Koncert pro klarinet a orchestr Es dur, ve které se coby sólista představí jeden z nejvýraznějších umělců mladé české generace Irvin Venyš. Diriguje Marek Štilec.

Únorové abonentní večery zahájí Arnold Schönberg a jeho Jedenáct valčíků pro smyčce. V podstatě jde však o valčíků deset, neboť jedenáctý zůstal nedokončený. Řada kratičkých vět valčíkového střihu je obohacena o zajímavé nepravidelnosti a originální nápady. „Úsměvné valčíky pocházejí z dob Schönbergova mládí, kdy byl budoucí modernista ještě silně pod vlivem romantismu,“ popisuje dramaturg orchestru Bohuslav Vítek.

Reklama

František Kramář (Franz Krommer) je po Leopoldu Koželuhovi druhým skladatelem, na kterého se Komorní filharmonie Pardubice zaměřuje v rámci několikaletého projektu Češi ve Vídni. Projekt vznikl z iniciativy dirigenta Marka Štilce a klade si za cíl obnovit vědomí o významu českých tvůrců, kteří úspěšně působili v 18. století ve Vídni vedle Haydna, Mozarta či Beethovena. Kramář se narodil nedaleko Jihlavy. Za vzděláním odešel do Vídně, kde zakotvil jako houslista ve vídeňské dvorní kapele. Po úmrtí Koželuha byl císařem jmenován do funkce dvorního kapelníka komorní hudby. Celá Evropa ho uznávala jako skvělého umělce a všestranného skladatele. Jeho klarinetový koncert představí s filharmonií Irvin Venyš, špičkový klarinetista, obdivuhodný pro svůj přesah hudebních aktivit (od klasického klarinetového repertoáru přes extrémně náročné skladby 20. a 21. století až po folklor).

Pro druhou polovinu večera dramaturgie zvolila Šestou symfonii Franze Schuberta. Schubert, jehož rodiče pocházeli z Moravy, byl v životě nestálý (snad kromě jediné výjimky, a to učitelského působení u hraběte Esterházyho). „Vedl bohémský život a přestože se nikdy nepohyboval ve vyšších kruzích, byl všeobecně známý a u svých početných přátel oblíbený,“ říká o Schubertovi Bohuslav Vítek. Přestože Schubert objektivně neprožíval nejradostnější období (v roce 1818 zrovna dobrovolně ukončil jedno ze svých jistých učitelských zaměstnání, protože se nechtěl cítit jako „politováníhodné školské tažné zvíře“), jeho Šestá symfonie vyznívá radostně.

Introdukcæ (tradiční beseda s protagonisty koncertů) proběhne před středečním koncertem v 18.30 hod. v Malém sále Domu hudby.

Vstupenky na abonentní koncerty jsou v prodeji online na www.kfpar.cz a v Turistickém informačním centru pod Zelenou bránou.


Reklama

Kdy & kde: pondělí 25. 2. 2019 / středa 27. 2. 2019

vždy v 19.30 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích

Program: Arnold Schönberg (1874–1951): Jedenáct valčíků pro smyčce

František Vincenc Kramář (Krommer) (1759–1831): Koncert pro klarinet a orchestr Es dur

Franz Schubert (1797–1828): Symfonie č. 6 C dur

Účinkující: Irvin Venyš – klarinet Komorní filharmonie Pardubice Marek Štilec – dirigent

Zdroj a foto: Komorní filharmonie Pardubice

  •  
  •  
Reklama